Skip to content

Liuguste ava mõõtmise juhend

  • by

LIUGUKSED

Eristada tuleb kahte tüüpi liugust: uksed, mis liuglevad ava sees ja uksed, mis liuglevad seina peal (väljaspool ava).

Profiili valikul tuleb arvestada, kas uks peab olema vaadeldav ühelt poolt või mõlemalt poolt. Ruumieraldajaks kasutatakse seetõttu vaid liuguste tüüpe Master, Prestige ja Exclusive, mis on mõlemalt poolt vaadeldavad. Liugukse tüübid Paron, Simply, Slim ja Classic on vaadeldavad vaid ühelt poolt ja seetõttu sobivad garderoobikapi liugukseks. Paron ust on võimalik teha kahepoolseks .

Liuguste valmistamiseks on vajalikud neli erinevat mõõtu täidetava ava kohta:

a)     ava laius ülevalt

b)    ava laius alt

c)     ava kõrgus vasakult

d)    ava kõrgus paremalt

Juhul, kui ukse kõrgus paremalt ja vasakult on erinevad, siis valmistatakse uks väiksema mõõdu järgi. Ukse laiuse puhul aga võetakse arvesse suurem mõõdetud vahemaa.

Ava mõõduna arvestatakse laiust ja kõrgust ava sees. Avasse planeeritud 2 või enama ukse korral, arvestab tootja nende omavahelise ülekatte ukse mõõdule ise juurde.

Kui uks planeeritakse liuglema seina pinnal, väljaspool ava, tuleb ukse mõõtude võtmisel arvestada nn ülekattega nii laiuse kui kõrguse osas, et välistada inetute vahede jäämist ukse ja ava vahele. Ülekate ukse kõrguse osas peaks olema min 50 või 55 mm (sõltuvalt ülasiini kõrgusest), et ülasiin oleks mõlemalt poolt vaadates ava servade taga peidus. Ülekate ukse laiuse mõõtmisel peaks olema sõltuvalt profiilist 17–30 mm.

Liugsiinide mõõtmine:

Kui uste liugsiin(id) on pikemad, kui ava laius, siis tuleks eraldi ära näidata siinide täispikkus otsast otsani.